خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با .دانلود تحقیق بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال./بزه کاری بزرگسالان,بزه کاری اطفال,مفهوم شناسی بزه و بزهکار,تعریف بزهكاری/دانلود تحقیق بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال|40273086|xsj40273086|

چکیده :

مفهوم شناسی بزه و بزهکار

بزه، به سرکشی فرد در برابر اراده اجتماع که به وسیله مقررات تعیین شده است، گفته می شود و بزهکار، کسی است که مرتکب عملی می شود که بنابر قانون برای آن مجازاتی معین شده است. از نظر روان شناسان، گروه بزهکار در شمار یکی از گروه های متنوع ناسازگاران اجتماعی هستند و از نظر حقوق دانان، گروه بزهکار کسانی هستند که به انجام دادن هر کار یا ترک کاری که برابر قانون، مجازات دارد، دست می یازند.

عوامل اثرگذار بر بزهکاری نوجوانان و جوانان

براساس پژوهش های انجام شده، سه عامل در بزهکاری نوجوانان تأثیر بسزایی دارد: خانواده، مدرسه و اجتماع.

 • خانواده، با داشتن یکی از ویژگی های زیر، نقشی پررنگ در ناهنجاری اخلاقی و اعتقادی فرزندان ایفا می کند:
 • الف) رفتاری بی ثبات والدین با فرزند؛

  ب) پای بند نبودن خانواده به ارزش های اخلاقی و اعتقادی؛

  ج) تبعیض و تفاوت گذاشتن میان فرزندان؛

  د) درگیری ها و اختلاف های خانوادگی و رفتارهای نادرست خود والدین؛

  هـ) طلاق والدین.

 • مدرسه
 • اجتماع که خود شامل این زیر مجموعه هاست:
 • الف) شرایط محیطی و ساختار شهری نابسامان؛

  ب) اقتصاد ناسالم؛

  ج) رسانه های گروهی: رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات.

  پیام متن

  خانواده نابسامان، مدرسه نامناسب و اجتماع ناسالم، از عوامل اصلی ایجاد و بروز بزهکاری در نوجوانان و جوانان هستند.

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  تعریف بزهكاری 1

  تعریف بزه در رویكرد های مختلف 2

  پیشگیری 8

  شیوه‌های پیشگیری 9

  پیشگیری و خانواده 10

  تعریف خانواده 10

  خانواده به عنوان یك نظام پیچیده 11

  الگوهای تربیتی 13


  تعریف بزهكاری

  بزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله كافی نیست. بزهكاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتكابی علیه احكام قانونی كه می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهكارانه به طور كلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، كلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است كه بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذكر شده، رفتار های دیگری هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مكان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی كه در بعضی از جوامع به طور كلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات كیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌كند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد كه برای تعریف بزهكاری همه جوامع نمی‌توانند با یكدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهكارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یك جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی كه در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهكاری را مشكل كرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی كه امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا كه منحرف ضمن اینكه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهكارانه در آینده را مطرح می‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد كه در رویكردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.


  مطالب دیگر:
  🔗پاورپوینت کیفیت سود🔗پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود🔗پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری🔗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان دهم🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم زبان دهم🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم زبان دهم🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم زبان دهم🔗پاورپوینت خلاصه کتاب آشنايي با علوم قرآني دكتر علي اصغر حلبي🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول کتاب کار زبان دهم🔗پاورپوینت درس عروض و قافیه دكتر سيروس شميسا🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم کتاب کار زبان دهم🔗پاورپوینت کتاب تاریخ حدیث مدیر شانه چی🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهم🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم کتاب کار زبان دهم🔗جزوه کاربرد آزمون هاي روانی رشته مشاوره🔗جزوه روان شناسی شخصیت رشته مشاوره🔗پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق ه. سبحاني🔗جزوه روش تحقیق رشته مشاوره🔗جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره🔗جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی2🔗مجموعه ۲ جزوه درس شبیه سازی کامپیوتری مهندسی کامپیوتر🔗پاورپوینت آموزشی درس روان شناسی سلامت🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول عربی 2 دبیرستان🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم عربی 2 دبیرستان🔗پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم عربی 2 دبیرستان